SECOND OPINION

JAG VÄL­JER TRI­UMP­HEN

Bike - - Duell - /KENNETH JOHANNESSEN

YA­MA­HAN GER ETT MER BRYSKT IN­TRYCK.

STRE­ET SCRAMBLER KÄNNS bätt­re av­stämd när det gäl­ler väx­ellå­da, kopp­ling och så vi­da­re. Allt upp­levs va­ra lo­giskt ut­for­mat. Den är även snäp­pet mer lätt­styrd när det kom­mer till han­te­ring på mind­re vägar. Tri­ump­hen är ock­så mer lätt­han­te­rad i par­ke­rings­si­tu­a­tio­ner. Det är en mo­tor­cy­kel som du kan kas­ta dig på för en snabb tur ut­an stör­re ansträngning. Ya­ma­han är en nå­got brys­ka­re upp­le­vel­se. Sa­deln är hår­da­re och det är ge­nom­gå­en­de en li­te gröv­re käns­la i reg­lage och kör­upp­le­vel­se. Men SCR950 är re­jäl och un­der­hål­lan­de på öds­li­ga grus­vä­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.