EKONOMISK ÖVERSIKT

Bike - - Test -

Ser­vice­kost­na­der­na ba­se­ras på till­ver­kar­nas sti­pu­le­ra­de ar­bets­ti­der för re­spek­ti­ve ser­vice samt kost­na­der för ser­vice­de­lar som ol­je­fil­ter med me­ra. Vi använder oss av ett tim­pris på 900 kro­nor och ett ol­je­pris på 130 kro­nor/li­ter i vå­ra be­räk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.