Någ­ra tips längs vägen

Bike - - Äventyr -

TUR OCH RETUR med BTE Bahn Tou­ristik Ex­press för en BMW K1200LT och del i sov­ku­pé för fem per­so­ner kos­tar cir­ka 3 800 kro­nor. Tå­get går från Ham­burg till Lö­rach vid Frans­ka grän­sen. Det finns ba­ra fru­kost ibland så pac­ka li­te ät­bart och dric­ka.

HOTELLTIPS: Bi­ker­ho­tel­let Berg­hang Ste­i­negg med eget ga­rage för mo­tor­cy­kel­gäs­ter. Park Ho­tel Vil­la Car­pe­na­da i byn Bell­u­no i nord­öst­ra Ita­li­en. Var in­te rädd för B&B som bru­kar ha fa­mil­jär stäm­ning.

SEVÄRDHETER: Pas­set över Tim­melsjoch som lig­ger pre­cis vid grän­sen mel­lan Ita­li­en och Ös­ter­ri­ke är en dröm att kö­ra. De slo­vens­ka Postoj­na­g­rot­tor­na är en upp­le­vel­se du sent glöm­mer.

n Det ska­dar in­te om man är li­te vig och kan han­te­ra sin hoj i kryp­fart med öro­nen i höjd med sty­ret när man ska ta sig om­bord på tå­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.