KENNETH EKVALL

”HÅLL FING­RAR­NA BOR­TA FRÅN JAPANSKA INGENJÖRERS AR­BE­TE”

Bike - - Begagnat -

JAG HA­DE EN R6 från 2005 och jäm­fört med den var min nya 06:a så solid och spårsäker, spe­ci­ellt vid in­broms­ning och in i kur­vor. Allt satt ihop så per­fekt och ingav sånt för­tro­en­de att jag fick helt nya pre­fe­ren­ser. Jag smac­ka­de dit en PC III, luf­ti­ga­re fil­ter och Ak­ra-pi­pa. Det gav 113 häs­tar vid 15700 varv och kanske vi­sar att man ska hål­la fing­rar­na bor­ta från japanska ingenjörers verk. För mig som är 1,80 lång och har långa ar­mar och ben är kör­ställ­ning­en an­strängd när det in­te går un­dan. Ett bra köp är en styr­däm­pa­re som lug­nar ner byg­get li­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.