Kawasaki ZX-6R

Bike - - Begagnat -

HAR MÅNGA LIKHETER med R6 och är ett yt­terst kom­pe­tent al­ter­na­tiv om du har sik­tet på ja­pansk 600. Mo­torns 636 ku­bik ger ett tyd­ligt till­skott jäm­fört med den tra­di­tio­nel­la cy­lin­der­vo­ly­men på 599 ku­bik. Vi har mätt hela 119 häst­kraf­ter på Ka­wa­sakins bak­hjul. ZX-6R är 10–15 häst­kraf­ter star­ka­re än R6 över hela re­gist­ret, för­u­tom all­ra högst upp vid 14 000 varv där Ya­ma­han när­mar sig och mins­kar av­stån­det till 6 häst­kraf­ter. Brom­sar med myc­ket här­ligt bett och en topp­fart på är­li­ga 266 km/h. In­sprut­ning och ra­di­al­mon­te­ra­de fyr­kolvsok från och med års­mo­dell 2003.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.