Suzuki GSX-R 750

Bike - - Begagnat -

BEDÖVANDE EF­FEK­TIV BANHOJ som ab­so­lut in­te får för­bi­ses. I vårt jäm­fö­ran­de test på Je­rez la­de Su­zu­kis 750 bätt­re varv­ti­der än al­la and­ra ho­jar på de här si­dor­na. Även snab­ba­re än GSX-R 1000, vil­ket sä­ger myc­ket på en Grand Prix-ba­na med så hög snitt­has­tig­het som Je­rez. Han­ter­bar ef­fekt pa­rat med ett myc­ket stabilt chas­si och fjäd­ring som ger tyd- lig feed­back. Från och med års­mo­dell 2006 har den ett nytt och mer vikt­cent­ra­li­se­rat chas­si samt en mo­tor som är mind­re men star­ka­re. Elektro­nis­ka hjälp­me­del finns in­te på GSX-R 750. Inga åter­kal­lel­ser el­ler problem med drift­sä­ker­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.