DE LE­DAN­DE HAND­LAR­NA

ÄVEN PÅ NÄ­TET! Vi har sam­lat lan­dets le­dan­de Mc-hand­la­re för att du lät­ta­re ska kun­na hit­ta hjälp med köp av ny mo­tor­cy­kel el­ler ser­vice. Själv­klart är de geo­gra­fiskt upp­de­la­de.

Bike - - De Ledande Handlarna -

Nor­ra Norr­land UMEÅ NORTHBIKE UMEÅ AB Vi kan hoj! Aukt. H-D, BMW, Kawasaki,triumph och Honda. Dy­no­jet cen­ter, ut­hyr­ning mc. All­tid minst 100 st mc & 50 st mo­pe­der i la­ger! Propp­full bu­tik med mc-ut­rust­ning. Be­sök vår webb­s­hop www.northbike.se

Mel­lers­ta Norr­land SUNDSVALL NORTHBIKE SWE­DEN AB Vi kan hoj! Aukt. H-D, BMW,

Kawasaki, Triumph och Honda. Dy­no­jet cen­ter, ut­hyr­ning mc. All­tid minst 100st mc & 50st mo­pe­der i la­ger! Propp­full bu­tik med mcut­rust­ning. Be­sök vår webb­s­hop www.northbike.se Söd­ra Norr­land/ Väst­ra Sve­a­land AVESTA LUNDGRENS MO­TOR AB Mynt­ga­tan 8. BMW. Mo­tor­cyklar, mo­pe­der, till­be­hör, re­serv­de­lar. Ser­vice och re­pa­ra­tio­ner. Tel 0226-525 10, fax 573 33. www.lund­grensmo­tor.se SMR BORLÄNGE MOTOBIKERS AB Per­son­lig ut­rust­ning samt re­serv­de­lar och till­be­hör för mc-cross-mo­ped Kvarng 1, Rom­me S Ind omr, 784 63 Borlänge. Tel 0243-239966, www.motobikers.se

KARLSTAD GMC KARLSTAD AB www.gmc­karl­stad.se. Vi är auk åf för KAWASAKI, BMW och KTM mo­tor­cyklar. Vi som job­bar på GMC bå­de trä­nar, täv­lar, pend­lar och åker på se­mes­ter på vå­ra mo­tor­cyklar.så kun­ska­pen får du på kö­pet. 054-850555. Gju­te­ri­ga­tan 8 SMR

KARLSTAD MC-SHOPEN SUZUKISPECIALISTEN. Nor­dens störs­ta re­serv­delsla­ger. Även till äld­re mo­del­ler. Blixt­snabb postor­der. RING OSS NÄR DET GÄL­LER SUZUKIDELAR. Tel 054-53 11 39, fax 53 46 48. www.mc-shopen.se KARLSTAD SAM´S MO­TOR Hyn­by­holm 321, 655 91 Karlstad. 3000 kvm re­serv­de­lar och nya de­lar till de fles­ta mär­ken! Sur­fa in på www.samsmo­tor.se el­ler ring på 054-53 66 66 fax 53 66 67. KUMLA CARLBARKS MO­TOR Väl­kom­men till oss i vå­ra ny­bygg­da lo­ka­ler på nor­ra in­far­ten till Kumla. Vi är auk­to­ri­se­rad åter­för­säl­ja­re för: YAMAHA, SUZUKI, BMW, H-D och BUELL. Stor sor­te­ring av be­gag­na­de mc. Vi fix­ar bäs­ta fi­nan­sie­ring. Stor till­be­hörs­av­del­ning samt mo­dern verk­stad med bland annat Dy­no­jet­bänk. Vi har även egen fö­rar­kurs. Väl­kom­men till oss på Nor­ra Mos­vä­gen 1 Kumla, tel 019-57 07 01, fax 581274. E-post: in­fo@carlbarks.se www.carlbarks.se SMR

LJUSDAL YAMAHA LJUSDAL Vi kan Yamaha! Vi är Din per­son­li­ga Yamaha-åter­för­säl­ja­re där du som kund står i fo­kus. Här finns allt för Dig och din MC! Vi har nya och be­gag­na­de MC, ATV och mo­pe­der. I vår ny­bygg­da verk­stad ut­för vi ser­vice­ar­be­ten, re­pa­ra­tio­ner och för­säk­rings­ska­dor. Fullsor­ti­ment­bu­tik med klä­der, per­son­lig ut­rust­ning, hjäl­mar, re­serv­de­lar och till­be­hör! Vi är auk­to­ri­se­rad Yamaha-åter­för­säl­ja­re. Stav­sät­ter, Fä­rila­vä­gen 3, 827 94 LJUSDAL. Tel 0651-100 80 Öst­ra Sve­a­land ARBOGA ITALIA BI­KE CEN­TER DUCATI. Re­serv­de­lar & till­be­hör. Postor­der. Vi har cross- & en­du­ro-till­be­hör. Verk­sta­den ser­var de fles­ta mär­ken. Fa­briks­ga­tan 6. Tel 0589-138 30, fax 197 50. Hem­si­da www.ita­li­a­bi­ke­cen­ter.com SMR

SOLNA

E& D MC-VERK­STA­DEN Högs­ta klass på verk­stads­ser­vice och mo­tor­arb. Al­la mär­ken. Aukt. HONDA, SUZUKI re­serv­de­lar, till­be­hör. För­sälj­ning av DERBI mo­pe­der och re­serv­de­lar. För­säk­rings­ska­dor. Gel­bgju­ta­rev. 4. Tel 08-82 49 00, fax 735 49 00. SMR STOCK­HOLM AVA MC AB Aukt. hand­la­re för Ducati, Kawasaki, Suzuki och Husqvarna. Nya/ beg ho­jar i la­ger, stort sor­ti­ment av fö­rar­ut­rust­ning, re­serv­de­lar & till­be­hör. Mo­dern verk­stad med egen dy­no-bänk. 08-556 369 00, kon­takt@avamc.se SMR STOCK­HOLM STOCK­HOLMS MC-VARUHUS Nytt, begagnat, till­be­hör, verk­stad, re­serv­de­lar. Åter­för­säl­ja­re av HONDA, YAMAHA, PEU­GEOT. Ut­rust­ning: DAINESE, HALVARSSONS, JOFAMA, ALPINESTARS, NOLAN, RUKKA, GIVI, ARAI, SHOEI, SCHUBERTH och mer än­då. Öp­pet­ti­der: vard. 10-18, lörd. 10-15. Nor­ra Sta­tions­ga­tan 93, Box 21134, 100 31 Stock­holm. Tel 08-506 205 00, www.mcva­ru­hu­set.se SMR

STOCK­HOLM YAMAHACENTER STOCK­HOLM Al­by­bergs­ring­en 97, 137 69 Ös­ter­ha­ninge. Eu­ro­pas störs­ta Yamahacenter! Fullser­vice­an­lägg­ning för YAMAHA MC, ATV MO­PED samt MARINT. 5 000 kvm ut­ställ­ning, all­tid snab­ba le­ve­ran­ser och myc­ket i la­ger. Tel 08-556 523 00, www.yamahacenter.com

SÖDERTÄLJE TÄLJE MARIN & MC Syd­hamnsv. 46, 151 38 Södertälje. Tel 08-550 844 99, fax 55063499. Aukt. ser­vice al­la mär­ken. För­sälj­ning re­serv­de­lar och till­be­hör. www.tal­je­ma­rin-mc.se

UPPSALA LELLES MC-CEN­TER AB www.lel­lesmc.se. Aukt. åter­förs. för: HONDA-KTM-TRIUMPH. Säl­jer-kö­per-för­med­lar-by­ter. Nya/beg lands­väg/ cross/en­du­ro/mc, mo­pe­der, 4-hju­ling­ar. Smr-ga­ran­ti på beg mc. Mc-verk­stad. Bra in­by­tes­pri­ser. Bra be­tal­nings­vill­kor. Stor bu­tik 3500 kvm. Sve­ri­ges störs­ta klä­dav­del­ning.dainese sto­re (shop in shop).webb­s­hopp/ app för klä­der och re­serv­de­lar i din te­le­fon och da­torn. Ktm-app för KTM med spräng­skis­ser och hand­böc­ker. Be­tal­nings­sätt: Klar­na/check­out/dibs, Post­för­skott. Adress: Ny­mans­ga­tan 6 Uppsala. Vxl 018-156000, de­lar 018-156566, klä­der 018-711466 HONDA MC 018-129566 KTM MC 018156005 TRIUMPH 018-156002. E-post lelles@lel­lesmc.se SMR

UPPSALA & STRÄNGNÄS SULAS MC Säl­jer-by­ter- För­med­lar. Nya & beg. MC & 4-hju­ling­ar. VICTORY, SUZUKI, ARCTIC CAT, KAWASAKI, IN­DI­AN. Aukt. verk­stad. Re­serv­de­lar & ser­vice för samt­li­ga mär­ken. Web­s­hop & väl­sor­te­rad bu­tik för per­son­lig ut­rust­ning & till­be­hör. Tel. Uppsala 018395280, Strängnäs 0152-331150. www.sulas.se. E-post: in­fo@sulas.se Web­s­hop: www.su­lasmc­bu­tik.se

Väst­ra Gö­ta­land

ALINGSÅS BISCAYA MO­TOR RA­CING AB Auk­to­ri­se­rad hand­la­re för DUCATI, MV

AGUS­TA, MO­TO GUZZI & APRILIA. Bu­ti­ken öp­pen tis-fred 10–18, lörd 10–13, mån stängt. In­fart vid Hols kyr­ka 10 km norr om Alingsås längs E20. Tel:0322-63 01 24 Fax:032263 01 80 E-post: in­fo@biscaya.com www.biscaya.com SMR

BORÅS LUGNETS MC-CEN­TER Aukt. åf för YAMAHA, HONDA, VICTORY,

POLARIS, IN­DI­AN re­serv­de­lar, till­be­hör & ser­vice­verk­stad. Tel 033-205790, fax 414639. www.lug­nets­mc­cen­ter.se SMR GÖTEBORG BI­KE GÖTEBORG Aukt för­sälj­ning för BMW och YAMAHA. Dess­utom aukt. ser­vice/ska­de­re­gle­ra­re för KTM, KAWASAKI, SUZUKI, HD, DUCATI. Per­son­lig ut­rust­ning & till­be­hör från de främs­ta till­ver­kar­na. 031-3892800, Web­s­hop: www.bi­ke­go­te­borg.se SMR

GÖTEBORG HONDA MC CEN­TER, AHLQVIST MC AB Hul­da Mell­grens ga­ta 6, 421 32 Väst­ra Frölun­da. Sve­ri­ges störs­ta fullser­vice HONDA an­lägg­ning. Nya & be­gag­na­de mo­tor­cyklar, 4-hju­ling­ar, cross, mo­pe­der. Kom­plett ser­vice­verk­stad för bå­de mc och 4-hju­ling­ar. Stort sor­ti­ment av klä­der, till­be­hör & re­serv­de­lar. Tel 031-746 60 70, fax 746 60 71. www.hon­damc­cen­ter.se SMR GÖTEBORG KENNETHS MC-SER­VICE Mag­netg. 6, 417 05 Göteborg. Tel 031-51 64 12, fax 51 99 01. Aukt. verk­stad och re­servd. till HONDA,

KAWASAKI och BMW, även för­säk­rings­ska­dor. 25 år i bran­schen. SMR GÖTEBORG YAMAHA CEN­TER ZÄTA-MO­TOR AB Kong­e­gårds­ga­tan 1, 431 90 Möln­dal. Yamaha spe­ci­a­lis­ten i Väst­ra Sve­ri­ge. Nya och be­gag­na­de mo­tor­cyklar, 4-hju­ling­ar, scoo­ters, mo­pe­der, båt­mo­to­rer mm. Full­stän­dig ser­vice, re­serv­de­lar samt till­be­hör. Även postor­der. Tel vxl 031-700 17 00 www. yamahacenter.com Väl­kom­na! SMR

TROLL­HÄT­TAN BI­KE TROLL­HÄT­TAN Flest mär­ken! Hos oss kom­mer du in­te med fel in­byte. Aukt. för BMW, DUCATI, HARLEY DAVIDSON, KAWASAKI, KTM, QUADRA,

SUZUKI och YAMAHA. Mo­dern verk­stad med DY­NO­JET. Stor bu­tik med ut­rust­ning och till­be­hör från de främs­ta va­ru­mär­ke­na. 0520-48 80 30. Web­s­hop: www.bi­ketroll­hat­tan.se SMR

Små­land – Ös­ter­göt­land

ALVESTA RACINGDELAR AB För­sälj­ning av mc och mo­pe­der, verk­stad och re­serv­de­lar till de fles­ta mär­ken. Däck, till­be­hör och ut­rust­ning. Stort la­ger av ori­gi­nal­de­lar till äld­re ho­jar som SUZUKI, HONDA, YAMAHA, KAWASAKI. Tel 0472-477 60, www.racingdelar.se JÖNKÖPING MC-PROFFSEN Mc-proffsen i Jönköping. Nor­ra­ham­mars­vä­gen 123, 556 27 Jönköping. Åter­för­säl­ja­re HONDA, SUZUKI – Verk­stad även för HARLEY-DAVIDSON. Su­per Flow test­bänk. Till­be­hör – ut­rust­ning – re­serv­de­lar till de fles­ta mär­ken – postor­der. www.mc-proffsen.se Tel 036-705 70, fax 036-705 77. SMR

LINKÖPING BEVIKS Aukt. för­sälj­ning och ser­vice för BMW,

DUCATI, KAWASAKI, KTM och HONDA. Vi har nya och be­gag­na­de MC, ATV och mo­pe­der. Stor bu­tik med klä­der, ut­rust­ning, hjäl­mar, till­be­hör m.m. Lå­skolvs­ga­tan 1, 589 41 Linköping. Tel. 013-36 25 00. www.beviks.se SMR HAR DU BRANSCHNYHETER ATT DELA MED DIG AV? MEJLA ANDRE­AS@BI­KE.SE LINKÖPING NI­FA MC PROFFS på Mc-klä­der. Åter­för­säl­ja­re av kva­li­tets­ut­rust­ning och till­be­hör från le­dan­de le­ve­ran­tö­rer. Tel 01316 14 11. Vår­gårds­vä­gen 29, 589 41 Linköping. www.ni­famc.se

NÄSSJÖ MASCOT MO­TOR FÖR­SÄLJ­NING AB YAMAHA-SPE­CI­A­LIS­TEN i Små­land! Nya o beg. mo­tor­cyklar, cross/en­du­ro, ATV o mo­pe­der. Ful­lad­dad bu­tik med till­be­hör o pers. ut­rust­ning. Re­serv­de­lar. Snabb postor­der! Egen verk­stad o Mc-däck. MASCOT MO­TOR För­sälj­ning AB, St­or­ga­tan 48, 571 32 Nässjö. Tel 0380144 63, fax 750 84, mail: in­fo@ma­scot­mo­tor.com, www.ma­scot­mo­tor.com SMR

TRANÅS BIL & MC-CEN­TER EKEBÄCKS BIL HONDA-SPE­CI­A­LIS­TEN. Lands­väg – En­du­ro – Mo­pe­der. Postor­der – Re­serv­de­lar – Till­be­hör – Ser­vice. Tel 0140-410 10, 411 00, fax 413 80. OBS! Byte bil mot mc och vice ver­sa. www.eke­backs­bil.se SMR

VETLANDA MC-GUIDEN AB Mo­tor­cyklar, ATV, mo­pe­der HONDA SUZUKI, KAWASAKI, PEU­GEOT, ARTIC CAT. Nya & Beg Mc. Stor till­be­hörs­av­del­ning & re­serv­de­lar, verk­stad med ser­vice på många mär­ken. Snabb postor­der­ser­vice. Stål­vä­gen 11, Vetlanda. Tel 0383-109 10, fax 0383-155 08 E-post: in­fo@ mcgui­den.se. www.mcgui­den.se. Väl­kom­na!

Skå­ne/ble­kinge

BROMÖLLA CLAESSONS MO­TOR AB In­du­strig. 11, Bromölla. Tel: 0456230 30, in­fo@claes­sons­mo­tor.se. Aukt. åter­för­säl­ja­re för SUZUKI, HONDA, DUCATI, KTM, VICTORY, BMW, POLARIS och IN­DI­AN. Nya och beg MC, stor till­be­hörs­avd. och verk­stad. www.claes­sons­mo­tor.se Väl­kom­men!

SMR

HELSINGBORG YAMAHA CEN­TER RG-MO­TOR AB Väla­vä­gen 29, 254 64 Helsingborg. Skå­nes Yamaha-spe­ci­a­list, för­sälj­ning av nya och be­gag­na­de mo­tor­cyklar, cross, mo­pe­der, 4-hju­ling­ar, bå­tar, båt­mo­to­rer, snö­sko­ter. Kom­plett och mo­dern ser­vice­verk­stad med Dy­no­jet test­bänk. Väl­sor­te­rad till­be­hörs- och re­serv­dels­bu­tik, även postor­der. Tel 042-15 55 55, fax 16 18 15. www.yamahacenter.com. Väl­kom­na till Skå­nes Yamaha cen­ter! SMR

KRISTIANSTAD MC CEN­TER Aukt. åter­förs för KAWASAKI. Näs­sel­vä­gen 4, 291 59 Kristianstad. Allt för dig och din mc. Re­serv­de­lar, till­be­hör, ut­rust­ning, tel 044-21 79 90, verk­stad tel 044-21 57 37, fax 10 08 08. www.mc­cen­ter.se

LUND LILLEMANS MC Lan­de­ri­grän­den 6, Box 968, 220 09 LUND. Aukt. åter­för­säl­ja­re för nya och beg. mc. Tel 046-15 00 00, fax 14 16 27. E-post: in­fo@lil­le­mansmc.se. www.lil­le­mansmc.se

MAL­MÖ BI­KE LI­NE SWE­DEN AB Störst på de­lar och till­be­hör till H-D och custom­ho­jar. Vi har ock­så de­lar till HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, VICTORY och YAMAHA. Det vi in­te har i la­ger tar vi hem. Be­sök vår web­s­hop på www.bi­ke­li­ne.se

BRANSCHNYTT

RACEVINNARE FÖR GA­TAN Dun­lop har lan­se­rat sitt tred­je nya hy­persport­däck på sex må­na­der. Helt nya D213 GP Pro har ut­for­mats för pro­fes­sio­nel­la fö­ra­re och är ef­ter­föl­ja­ren till Is­le of Man Tt-vin­nan­de D212 GP Pro. Det myc­ket di­stink­ta slit­ba­ne­mönst­ret är gjort för att op­ti­me­ra upp­värm­nings­ti­der och ge max­i­mal väg­kon­takt i torrt väg­lag. GÖR RATTSURF SÄ­KERT Fins­ka Fi­co­nic So­lu­tions har ta­git fram en in­fo­tain­ment­lös­ning som ska mot­ver­ka olyc­kor till följd av att bi­lis­ter sur­far på si­na mo­bil­te­le­fo­ner. Car­rio en är funk­tion som job­bar med And­ri­od-te­le­fo­ner för att gö­ra det möj­ligt för med­de­lan­de i ex­em­pel­vis Whatsapp att lä­sas upp i bi­lens hög­ta­la­re. Car­rio ska även op­ti­me­ra röst­kon­trol­le­ring­en för bil­kör­ning. STILMEDVETNA HOJÅKAREN Svens­ka The Oc­ca­sio­nal Ri­der öpp­nar sin web­bu­tik i en tid då in­tres­set för klas­siskt stu­ka­de mo­tor­cyklar och livssti­len kring des­sa är på upp­gång. Bu­ti­ken är fylld med pro­duk­ter ur ett no­ga ut­valt sor­ti­ment från mär­ken som REV’IT, He­don och Sty­le­mar­tin. Den di­gi­ta­la bu­ti­ken är förs­ta ste­get men pla­nen är att The Oc­ca­sio­nal Ri­der ska få en fy­sisk bu­tik re­dan näs­ta år. SKIC­KA BRANSCHNYTT TILL BI­KE Har du nå­gon ny­het från bran­schen att dela med dig av? Mejla andre­as@ bi­ke.se MC & mo­pe­der BMW SVE­RI­GE AB Box 1525, 171 29 Solna. Tel 08-470 60 0. www.mc.bmw.se DUCATI MO­TOR­CYKLAR Ducati Per­for­man­ce till­be­hör och klä­der. Ducati Sve­ri­ge, Box 152, 195 24 Märs­ta, tel 08-594 501 60, E-post: in­fo@ducati.se KAWASAKI MO­TOR­CYKLAR Mo­tor­cyklar och fyr­hju­ling­ar. Kawasaki Sve­ri­ge, Box 6012, 14106 Kung­ens Kur­va. Tel 08-464 02 00, fax 08-464 02 40 www.kawasaki-sve­ri­ge.com VICTORY POLARIS SCANDINAVIA. Ame­ri­can Mo­tor­cycles Ce­leb­ra­ting over 10 ye­ars of Victory. Box 5005, Britts­bo V 1, 831 05 Ös­tersund, 063-199560. www.victo­ry­mo­tor­cycles.se

Till­be­hör

MIKUNI AGENT MC, mo­ped, sko­ter. För­ga­sa­re + de­lar, S&B –K&N fil­ter. Etabl 1972. Sti­bo Mo­tor. Bu­tik: Altar­torpsv. 3, Se­gel­torp. Tel 08-97 40 50 mikuni@sti­bo­mo­tor.se www.mikuni.se De­mon­te­ring/beg de­lar TROLL­HÄT­TAN BI­KE TROLL­HÄT­TAN Sve­ri­ges främs­ta Mc-de­mon­te­ring. Nya och be­gag­na­de Mc-de­lar till al­la mär­ken. Nya cyklar var­je vec­ka. Bra sök­funk­tion på hem­si­dan. Tel: 0520-488039. E-post: de­mon­te­ring@bi­ketroll­hat­tan.se Web: www.begmc­de­lar.se SMR

Svens­ka till­ver­ka­re

ISR Brom­sok broms­ski­vor, stålomspun­na slang­ar, hu­vud­cy­lind­rar. ISR-MC AB, Drott­ning­vä­gen 15, 147 31 Tum­ba. Tel 08-530 376 71

EN NY UPP­LE­VEL­SE FÖR DIG SOM GIL­LAR ITA­LI­EN OCH MO­TOR­CYKLAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.