In­sän­da­re

Bil - - INNEHÅLL -

Jag har fun­de­rat kring en grej vad gäl­ler om­kör­ning vid fart­ka­me­ran. Kan det bli så att den bi­len som jag kör om blir re­gi­stre­rad som fart­syn­da­re me­dan jag som kör om kla­rar mig? El­ler är det så att det in­te re­gi­stre­ras över hu­vud ta­get på grund av att jag lig­ger i fel fil. SVAR: Hej Niklas. Vil­ken som re­gi­stre­ras om två for­don kör för­bi ett ka­me­ra­skåp i bredd, till ex­em­pel un­der om­kör­ning, be­ror på vem som ger bäs­ta re­flex­en till­ba­ka till ra­darn. Man kan där­för in­te sä­ga att det är den snab­bas­te el­ler största. Om två for­don är i bredd på sam­ma bild så läg­ger po­li­sen ner ären­det.

Niklas

Ru­ben Bör­jes­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.