RE­NAULT

Bil - - FRAMVAGNEN -

ME­GA­NE Det öm­sas skinn i Golf­klas­sen. Först Golf, och nu kom­mer Opel Ast­ra, Ford Focus och Re­nault Me­ga­ne. Fran­so­sen har fått läng­re hjul­bas och mer ut­rym­men och sam­ma veck ovan­för trös­keln som lil­le­bror Clio.

Dess­utom rik­tigt stor romb mitt i gril­len. Mo­to­rer­na plockar Re­nault från la­ger­hyl­lan, in­stegs­mo­del­len får en tre­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor på 90 häst­kraf­ter. För­sälj­nings­start i bör­jan av 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.