RE­NAULT

Bil - - FRAMVAGNEN -

TALISMAN Vo­lym­till­ver­ka­re som in­te har pre­mi­um­ka­ris­ma och in­te till­hör Volks­wa­gen-kon­cer­nen ver­kar ha svårt att säl­ja mo­del­ler stör­re än lil­la mel­lan­klas­sen.

Re­nault gör trots det ett nytt för­sök med Talisman, ef­ter­trä­da­re till La­gu­na. Kärn­vär­de­na är en­ligt Re­nault kom­fort och ut­rym­me. Änt­li­gen en till­ver­ka­re som in­te tja­tar om ”kör­gläd­je” och ”dy­na­mik”.

Kom­bin finns re­dan klar, med över två me­ter långt last­golv. Kom­mer till Sve­ri­ge un­der vå­ren 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.