Sol­upp­gång­hos Rolls-royce

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den öpp­na ver­sio­nen av Wraith de­bu­te­ra­de i Frankfurt och drog mäng­der av folk till mon­tern.

Ut­an att ha räk­nat in al­la tror jag att Rolls-royce Dawn vann pub­li­ci­tets-mat­chen mot Bent­ley. Dawn är för öv­rigt ock­så stör­re än Bent­ley Ben­tay­ga, he­la 5,29 me­ter lång och 2 560 ki­lo tung. Det är in­te ba­ra en en­kel tak­kap­ning som lig­ger bakom Dawn, he­la 80 pro­cent av ka­ros­sen är ny­till­ver­kad.

6,6 li­ters V12 på 570 häst- kraf­ter ser till att den rör på sig när så öns­kas. 0-100 km/h tar 4,9 se­kun­der och topp­far­ten är be­grän­sad till 250 km/h. En­ligt Rolls-royce är det värl­dens tys­tas­te cab­ri­o­let när ta­ket är upp­fällt.

Nedcab­bat är mo­del­len för Dawn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.