Se­ats förs­ta i suv-seg­men­tet

Bil - - FRAMVAGNEN -

Se­ats se­nas­te kon­cept­bil är en ny va­ri­ant på crosso­ver-te­mat, här i form av hälf­ten suv, hälf­ten sportcou­pé.

Le­on Cross Sport ba­se­ras på en tre­dör­rars Le­on Cup­ra men är för­höjd 41 mil­li­me­ter jäm­fört med stan­dard­bi­len.

Vi­da­re har Le­on Cross Sport sam­ma fyr­cy­lind­ri­ga två­li­tersmo­tor som finns i Le­on Cup­ra där den ny­li­gen upp­da­te­ra­des till att ut­veck­la mo­men­tant 290 häst­kraf­ter, pre­cis som Volks­wa- gen Golf Clubs­port. I Le­on Cross Sport har Seat skru­vat upp ladd­tryc­ket li­te extra och höjt ef­fek­ten till 300 häs­tar vil­ka skic­kas ut till al­la fy­ra hjul. 0-100 km/h ska gå på 4,9 se­kun­der.

Le­on Cross Sport ba­se­ras på Cup­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.