VW TI­GU­AN UPP­DA­TE­RAS

Bil - - FRAMVAGNEN -

En av de tunga ny­he­ter­na på ­mäs­san är helt nya Ti­gu­an.

Den har bli­vit läng­re, bre­da­re och läg­re än för­ut men har trots det lyc­kats ban­ta bort 50 ki­lo. Du kan plock­la upp en hos din lo­ka­la hand­la­re un­der vå­ren 2016. Bi­len på bil­den är ladd­hy­brid­ver­sio­nen som än så länge ba­ra är ett kon­cept, men li­ta på att det blir verk­lig­het snart. Då med ex­akt sam­ma hy­brid­driv­li­na som Pas­sat med 218 häst­kraf­ter i sy­ste­mef­fekt.

En an­nan ny­het från Volks­wa­gen var Golf Clubs­port med 290 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.