FORD KA I NY SKRUD

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den nu­va­ran­de eu­ro­pe­is­ka ge­ne­ra­tio­nen av Ford Ka kom 2008 så det är onek­li­gen dags för en ny. Och nu är den på väg.

Nya Ford Ka lan­se­ra­des i Sy­da­me­ri­ka un­der slu­tet av 2014 men nu är den på gång till Eu­ro­pa men kom­mer att för­änd­ras li­te grann. Som vi ser på des­sa ny­tag­na bil­der är fron­ten och bak­de­len maske­rad vil­ket in­ne­bär att det kom­mer att hän­da nå­got med des­sa jäm­fört med mo­del­len i Sy­da­me­ri­ka.

Näs­ta ge­ne­ra­tion Ford Ka kom­mer att in­tro­du­ce­ras här un­der 2016 och där­med er­sät­ta nu­va­ran­de Ka som till­ver­kas av Fi­at som sys­ter­bil till Fi­at 500.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.