GL ASKL AR KÖR­SÄ­KER­HET

Bil - - KONSUMENT -

När du by­ter din ru­ta är det mer än ba­ra glas du får av oss. En mo­dern bil har en mängd vik­tig ut­rust­ning som la­ne as­sist, av­stånds­mät­ning, regn­sen­sor m.m. och den mås­te ka­libre­ras för att fun­ge­ra som den ska. Nu har vi satt igång ar­be­tet med att upp­gra­de­ra al­la vå­ra an­lägg­ni­nar med den se­nas­te ut­rust­ning­en för just det­ta. Väl­kom­men in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.