RAPIDE BLIR ELDRIVEN

Bil - - FRAMVAGNEN -

pre­sen­te­rar en helt eldriven ver­sion av fyr­dör­rars lyx­bi­len Rapide. Ska lan­se­ras re­dan 2017. Bi­len som vi­sas är dock en­dast en kon­cept­bil, men en­ligt Aston Mar­tin är det en för­hand­s­titt på en kom­man­de pro­duk­tions­ver­sion som k an­kom­ma så snart som 2017. Kon­cept­bi­len med nam­net Rapide har ut­veck­lats i sam­ar­be­te med Wil­li­ams Ad­van­ced Engi­ne­e­ring, och den ska en­ligt Aston Mar­tin mat­cha den van­li­ga Rapide S, som har en V12:a un­der hu­ven, pre­stan­da­mäs­sigt. Så­le­des bör el­bi­len ha om­kring 560 häst­kraf­ter, men Aston hin­tar om att den kom­man­de pro­duk­tions­ver­sio­nen kom­me ratt ha när­ma­re 1 000 häs­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.