Sko­da­octa­vi­ars – nu med fyr­hjuls­drift

Sko­das spor­ti­ga fa­mil­je­bil Octa­via RS ut­rus­tas med fyr­hjuls­drift. Förs­ta gång­en Rs-ver­sio­nen dri­ver på al­la fy­ra.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Tred­je ge­ne­ra­tio­nen ­Octa­via RS lan­se­ra­des 2013, se­dan dess har det sålts över 58 000 Rs-mo­del­ler. Nu kom­mer den tro­li­gen bli än­nu mer po­pu­lär då den från och med nu kom­mer att er­bju­das med fyr­hjuls­drift.

Octa­via RS er­bjuds med två mo­to­ral­ter­na­tiv, en 2,0-li­ters­die­sel med 184 häst­kraf­ter el­ler en ben­si­na­re med 220 häs­tar. Fyr­hjuls­drift kom­mer dock en­dast att fin­nas i kom­bi­na­tion med die­sel­mo­torn ut­rus­tad med sex­väx­lad au­to­mat­lå­da.

0-100 km/h ska av­kla­ras på 7,6 se­kun­der vil­ket är 0,6 se­kun­der snab­ba­re än den fram­hjuls­driv­na ver­sio­nen.

För­u­tom att den är aning­en snab­ba­re, har fyr­hjuls­drift och så­le­des är nå­got tyng­re skil­jer sig Octa­via RS 4×4 in­te från den van­li­ga mo­del­len. Fyr­hjuls­drift kos­tar lik­som hos van­li­ga Octa­via 7 000 kro­nor ex­tra. Start­pris lig­ger på 301 200 kro­nor plus 4 300 kro­nor om du vill ha kombi.

Sko­das die­sel­värsting med 184 häst­kraf­ter kan nu kö­pas med fyr­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.