F

Bil - - PROVKÖRT - TEXT OCH FO­TO: HANS HEDBERG

örs­ta in­tryc­ket sä­ger Re­nault Tra­fic och de de­lar tek­nik och ka­ross till 99 pro­cent. Men till­verk­ning­en sker på oli­ka or­ter i Eu­ro­pa. Nå­gon måt­ta får det va­ra på sam­ar­be­te­na bil­mär­ken emel­lan.

”BI­TUR­BO” som det står stort på ena si­do­de­la­de bak­luc­kan, sä­ger att prov­bi­len är ut­rus­tad med star­kas­te mo­to­ral­ter­na­ti­vet CD­TI 140. Mo­torn är en­dast på 1,6 li­ter och an­vän­der sig av sing­el­tur­bo med och ut­an se­kven­ti­ell bi­tur­bo-tek­nik. Sva­gas­te Vi­va­ro Com­bi är CD­TI 90, för snudd på små­bils­pri­set 245 900 kro­nor. Öv­ri­ga ef­fektut­tag är 115 och 120 hk (den se­na­re med bi­tur-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.