Välj rätt grepp

Bil - - KONSUMENT - TEXT: LINUS PRÖJTZ PATRIK LINDGREN

Vin­terns störs­ta och vik­ti­gas­te test är här – det sto­ra vin­ter­däck­testet. Vi grans­kar tre oli­ka däck­ty­per i jak­ten på bäs­ta däck­va­let för just di­na be­hov. Den sto­ra frå­gan: Finns det nå­got sä­kert bud­getval?

FO­TO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.