TI­GU­AN TUF­FAR TILL SIG

Bil - - FRAMVAGNEN -

Kon­cept­bi­len Volks­wa­gen Ti­gu­an GTE Acti­ve och kan be­skri­vas som en all­ro­ad-ver­sion av van­li­ga Ti­gu­an, som även är en ladd­hy­brid. Driv­k­ra le­ve­re­ras av en 1,4-li­ters tur­bo­lad­dad ben­sin­mo­tor med 150 häst­k­ra er och 249 newton­me­ter. För­brän­nings­mo­torn as­si­ste­ras av två el­mo­to­rer varav den främ­re le­ve­re­rar 55 häst­k­ra er och den bak­re 116, to­tal sy­ste­me ekt anges till 224 häst­k­ra er. Ti­gu­an GTE Acti­ve är in­te en­dast fyr­hjuls­dri­ven, via oli­ka körlä­gen kan fö­ra­ren väl­ja att dri­va en­dast bak­hju­len med hjälp av en av el­mo­to­rer­na, el­ler dri­va fram­hju­len med an­ting­en för­brän­nings­mo­torn el­ler el­mo­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.