AU­TO­MAT GÅR OM MA­NU­ELL

Bil - - FRAMVAGNEN -

För förs­ta gång­en nå­gon­sin har ma­jo­ri­te­ten av ny­re­gi­stre­ra­de per­son­bi­lar au­to­mat­lå­da. 51,4 pro­cent av de nya bi­lar­na sål­da un­der för­ra året var ut­rus­ta­de med au­to­mat­lå­da, nå­got som kan jäm­fö­ras med 2014 så si ran var 44,5 pro­cent. Ti­di­ga­re har kun­der valt bort au­to­mat­lå­da på grund av att det kostat mer i in­köp och dra­git mer bräns­le, nå­got som de se­nas­te åren har för­änd­rats.

– Den främs­ta an­led­ning­en är att man vill ha enkla­re bil­kör­ning. Yt­ter­li­ga­re en an­led­ning är den åld­ran­de be­folk­ning­en, sä­ger Ber­til Moldén, vd för Bil Swe­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.