VWBUDD-E flir­tar med fol­ka­bus­sen

Bil - - FRAMVAGNEN -

Volks­wa­gens el­bils­kon­cept BUDD-E är en ny­tolk­ning av den klas­sis­ka fol­ka­bus­sen och den förs­ta att ba­se­ras på den nya Meb-platt­for­men. Mi­ni­bus­sen som går un­der nam­net BUDD-E är den förs­ta bi­len att ba­se­ras på den ny­ut­veck­la­de Meb-platt­for­men som är av­sedd för el­bi­lar. Kon­cept­bi­len drivs av två el­mo­to­rer, en fram och en bak, med to­tal e ekt på 317 häst­k­ra er. Tack va­re bat­te­ri­et på 101 kwh upp­ges räck­vid­den till 533 kilo­me­ter. Lad­das bat­te­ri­et via en 150 kw-lad­da­re ska 80 pro­cent lad­das upp på cir­ka en halv­tim­me. 0-100 km/h av­kla­ras på 6,9 se­kun­der och topp­far­ten anges till 180 km/h. Ku­pén nås via dör­rar som öpp­nas ge­nom att sve­pa med han­den och där ryms fy­ra åkan­de. Den främ­re pas­sa­ge­rar­sto­len kan vri­das så den rik­tas bakåt och i bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na har en egen gi­gan­tisk skärm som de kan un­der­hål­las av. I stort sett al­la funk­tio­ner ut­om att fram­fö­ra bi­len kan sty­ras ge­nom hand­ges­ter el­ler röst­styr­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.