AGERARS SLUT­SÅLD

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den 1 160 häst­k­ra er star­ka Age­ra RS pre­miär­vi­sa­des på bil­sa­long­en i Ge­ne­ve för­ra året. Nu, tio må­na­der se­na­re, är samt­li­ga 25 pla­ne­ra­de ex­em­plar sål­da. Det gör mo­del­len till Ko­e­nigs­eggs snab­bast säl­jan­de bil nå­gon­sin. De 25 bi­lar­na kom­mer att skic­kas till kun­der över he­la värl­den, bland an­nat till Tai­wan, Sing­a­po­re, Ki­na, Sau­dia­ra­bi­en, USA, Ja­pan och Eng­land. De sista bi­lar­na ska le­ve­re­ras un­der 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.