VW BY­TER FRÅN 1,4 TILL 1,5 LI­TER

Bil - - FRAMVAGNEN -

Volks­wa­gens va­ru­mär­kes­chef Her­bert Di­ess av­slö­jar att nya tur­bo­lad­da­de fyr­cy­lind­ri­ga 1,5-li­tersmo­to­rer ska er­sät­ta ben­sin­mo­to­rer­na på 1,4 li­ter och die­sel­mo­to­rer­na på 1,6 li­ter. De ska in­tro­du­ce­ras i sam­band med att sjun­de ge­ne­ra­tio­nen av Volks­wa­gen Golf får sitt an­sikts­ly . De nya mo­to­rer­na ska va­ra både lät­ta­re och mer eko­no­mis­ka än si­na fö­re­gång­a­re, men Her­bert Di­ess på­pe­kar att mo­to­rer­na in­te kom­mer va­ra helt nya, ut­an sna­ra­re vi­da­re­ut­veck­ling­ar av de mo­to­rer de er­sät­ter. De nya mo­to­rer­na kom­mer att pla­ce­ras i fle­ra oli­ka bi­lar i Volks­wa­gen-kon­cer­nens sor­ti­ment in­om Volks­wa­gen, Au­di, Se­at och Sko­da. Utö­ver de två 1,5-li­tersmo­to­rer­na kom­mer även en 1,0-li­tersmo­tor med tur­bo­ladd­ning och tre cy­lind­rar att in­tro­du­ce­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.