DEFENDERN HAR GJORT SITT

Bil - - FRAMVAGNEN -

Drygt två mil­jo­ner ex­em­plar av Land Ro­ver De­fen­der har till­ver­kats se­dan star­ten 1948. De­fen­ders bäs­ta år, el­ler Se­ri­es IIA och Se­ri­es III som den het­te då (året var skar­ven för en mo­dellupp­da­te­ring), var 1971 då 56 000 ex­em­plar sål­des värl­den över.

Nu har den sista Defendern rul­lat av pro­duk­tions­ban­det, i al­la fall sista Defendern så som vi känt till den de se­nas­te 65 åren. I fram­ti­den kom­mer en av­lö­sa­re som ser be­tyd­ligt mo­der­na­re ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.