Am­fi­bi­e­li­mousi­nen

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: RO­BIN TÖRN­ROS FOTO: NOU­VOYAGE Nou­voyage Ten­der vi­sa­des förs­ta gång­en un­der 2013, men det är först nu den bör­jar säl­jas. Fö­re­ta­get bakom ska­pel­sen hål­ler till i Boston, USA, och grundmodellen är en re­jäl pjäs som mä­ter tio me­ter på läng­den. Ten­der 3

Nu bör­jar den ud­da am­fi­bi­e­li­mousi­nen Nou­voyage Ten­der att säl­jas, en lyx­far­kost som tar sig fram på land och vat­ten samt kos­tar drygt 35 mil­jo­ner kro­nor.

va­ra 28 knop. To­talt ryms det 500 li­ter die­sel.

De tolv pas­sa­ge­rar­na och två fö­rar­na kan avnju­ta sto­ra lä­der­kläd­da få­töl­jer och for­do­net ska även va­ra han­di­kap­pan­pas­sat. Utö­ver ti­o­me­ters-ver­sio­nen er­bjuds den även i läng­der­na åt­ta, nio och el­va me­ter. För li­te ex­tra frisklu kan ta­ket hö­jas upp och om­bord­stig­ning sker an­ting­en via ak­tern el­ler en ut­fäll­bar si­do­dörr om for­do­net be­fin­ner sig på land.

Skul­le du mot för­mo­dan va­ra su­gen på en Nou­voyage Ten­der får du dock grä­va djupt i plån­bo­ken, pris lig­ger på om­kring fy­ra mil­jo­ner dol­lar, cir­ka 35 mil­jo­ner kro­nor.

För 35 mil­jo­ner kro­nor kan du gli­da fram i 28 knop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.