NYA MER­CE­DES E KLASS SNART SOM KOM­BI?

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya Mer­ce­des E-klass med se­dan­ka­ross vi­sa­des ny­li­gen på bilut­ställ­ning­en i Detro­it. Och som tra­di­tio­nen bju­der är kom­bin näs­ta ver­sion av E-klass.

Mer­ce­des E-klass kom­bi kom­mer för­stås att speg­la se­dan­ver­sio­nen i allt utö­ver det stör­re lastut­rym­met och där­med en läng­re tak­lin­je.

För­vän­tad de­but är i höst men o ci­el­la bil­der lär släp­pas re­dan un­der som­ma­ren 2016. Inga eg­na mo­to­rer kom­mer att till­ver­kas för kom­bin, den får sam­ma ut­bud som se­da­nen. En an­nan stor ny­het är att E-klass kom­bi tro­li­gen kom­mer i en o -ro­ad ver­sion kal­lad All-ter­rain.

Det har ju in­te und­gått Mer­ce­des vil­ka fram­gång­ar Au­di och Vol­vo rönt med All­ro­ad re­spek­ti­ve XC och nu vill de ha sin bit av ka­kan.

Tro­li­gen går Mer­ce­des sam­ma väg som Au­di/vol­vo vil­ket be­ty­der hög­re mark­fri­gång, and­ra stöt­fång­a­re, bred­da­de skär­mar och hasp­lå­tar fram och bak.

Vi blir väl­digt för­vå­na­de om in­te Mer­ce­des 4Matic blir stan­dard­ut­rust­ning och inga fram­hjuls­driv­na bi­lar kom­mer att er­bju­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.