BLIR NAM­NET BMW Z5?

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu har vi för förs­ta gång­en lyc­kats fo­to­gra­fe­ra Z4:ans e er­trä­da­re, Z5 (ej be­krä ad mo­dell­be­teck­ning), un­der vin­ter­test.

Det vi först slås av är tygsu et­ten. Da­gens Z4 har fäll­bar hard­top. Plåt blir allt­så tyg, pre­cis som på förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Z4 och dess fö­re­trä­da­re Z3.

Näs­ta grej vi slås av ge­nom att stu­de­ra bil­der­na är stor­le­ken. Z5 ser helt klart ut att va­ra stör­re än sin fö­re- gång­a­re, framför allt ser hu­ven läng­re och flac­ka­re ut. Pro­por­tio­ner­na och hel­hets­in­tryc­ket med ko­ta över­häng och kom­pakt ut­fö­ran­de finns dock kvar.

Da­gens Z4 har både fyr- och sex­cy­lind­ri­ga mo­to­rer. Sistnämnda ty­pen lär vi in­te få se i Z5. För­mod­li­gen blir det fyr­cy­lind­rig med över­ladd­ning för he­la slan­ten.

Lan­se­ring­en äger med störs­ta san­no­lik­het in­te rum för­rän 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.