VOL­VO S90 R DE­SIGN UT­FÖ­RAN­DE

Bil - - FRAMVAGNEN - Vill man

gö­ra sin ny­be­ställ­da Vol­vo S90 li­te tu are är det R-de­sign-pa­ke­tet man ska väl­ja. Men än­nu är R-de­sign till S90 in­te släppt och ing­en ut­an­för Vol­vo vet egent­li­gen hur det ser ut – för­rän nu e ersom vår spi­onfo­to­graf lyc­ka­des fånga en 190-häs­tars S90 D4 R-de­sign på bild.

Att det in­te hand­lar om en van­lig S90 ser vi

Ityd­ligt i fron­ten. Frontspoi­lern är in­te alls den­sam­ma som på de mo­dell­ver­sio­ner Vol­vo hit­tills vi­sat upp. Den bre­da, ho­ri­son­tel­la öpp­ning­en längst ned, som på van­li­ga S90 bre­der ut sig från si­da till si­da, är på den­na bil knappt li­ka bred som gril­len. Lu in­ta­get un­der re­spek­ti­ve strål­kas­ta­re är stör­re och täck­ta med plast­kå­por som ka­na­li­se­rar lu - ström­mar­na, li­te som på XC90 R-de­sign. I öv­rigt är R-de­sign-pa­ket till S90 i fron­ten in­te ett dugg likt Xc90:ans. Viss ma­ske­ring kan vi ock­så skön­ja, till viss del täc­ker den dim­lju­sen, men hel­he­ten skri­ker mer ag­gres­si­vi­tet, med and­ra ord R-de­sign som är det spor­ti­ga­re al­ter­na­ti­vet för kun­der som in­te vill upp i Po­les­tar-ni­vån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.