MER AV PEU­GEOT 3008

Bil - - FRAMVAGNEN - Som vi har

sett förr by­ter Peu­geot 3008 helt kurs i näs­ta ge­ne­ra­tion, från mpv till crosso­ver. Det kom­mer tro­li­gen att öka för­sälj­ning­en men man ska ock­så ha i be­akt­ning att kon­kur­ren­sen kom­mer att öka.

Som bruk­ligt när det gäl­ler Peu­geot kom­mer en mind­re ar­me av mo­to­rer. Tre el­ler fy­ra cy­lind­rar, ben­sin och die­sel. En ladd­hy­brid kom­mer ock­så men li­te se­na­re. Fram­hjuls­dri blir stan­dard­ut­rust­ning men fyr­hjuls­dri går att få till de mo­tor­star­ka­re al­ter­na­ti­ven.

Vi räk­nar med vis­ning i Genève i mars och om så in­te sker det­ta se­nast i Pa­ris i ok­to­ber 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.