Nya tra­fik­po­li­sen:

Bil - - KONSUMENT - TEXT: JESPER ÅHLAN­DER FOTO:

Drö­na­re har bli­vit ett allt van­li­ga­re ar­bets­verk­tyg för rädd­nings­tjänst och skogs­bo­lag. Nu kan det va­ra po­li­sens tur att ta hjälp av de obe­man­na­de far­kos­ter­na. ”Vi skul­le kun­na an­vän­da drö­na­re som en hjälp vid tra­fik- och has­tig­hets­kon­trol­ler” sä­ger Per Engström vid po­li­sens ut­veck­lings­cent­rum.

STE­FAN KALM, OS­KAR LÜHRÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.