Hur många p-bö­ter kan jag få un­der ett dygn?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - SVAR: PER RU­BEN BÖR­JES­SON

Jo­visst kan man få fler ”bö­ter” för sam­ma par­ke­ring. Det är en av­gi och inga bö­ter. En­ligt Q-park får de sät­ta en par­ke­rings­bot per dygn, dock max fem dygn i sträck. Det mås­te va­ra minst sex tim­mar mel­lan var­je. De kan allt­så in­te sät­ta en lapp strax fö­re 24.00 och yt­ter­li­ga­re en strax e er.

Hej! Jag fick ny­li­gen en p-bot på ga­tan ut­an­för mitt hus då jag mis­sat att det var par­ke­rings­för­bud den da­gen. Jag upp­täck­te det sent på kväl­len när jag kom hem och då slog det mig: Kan man få fler p-bö­ter på sam­ma dag? Hur länge mås­te par­ke­rings­bo­la­get vän­ta in­nan de ger yt­ter­li­ga­re bö­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.