3 WHEELER BLIR EL­DRI­VEN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mor­gan kli­ver in i fram­ti­den och pre­sen­te­rar sin förs­ta el­driv­na bil nå­gon­sin, här är nya EV3. Jäm­fört med kon­ven­tio­nel­la 3 Wheeler sak­nar EV3 gi­vet­vis den sto­ra V-mo­torn längst fram, och no­sen har även för­längts en aning.

El­mo­torn sit­ter mon­te­rad vid bak­hju­let och le­ve­re­rar 62 häst­kraf­ter, det ska räc­ka till att skic­ka EV3, som väger in på cir­ka 500 kg, 0-100 km/h på un­der nio se­kun­der.

Mor­gan pla­ne­rar att lan­se­ra bi­len i slu­tet av 2016 och pri­set för­vän­tas bli lik­nan­de det för 3 Wheeler, allt­så om­kring 425 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.