LITENSUV FRÅN ÖST

Bil - - FRAMVAGNEN -

Toyo­ta C-HR spin­ner vi­da­re på de bå­da C-hr-kon­cept som vi­sa­des i Pa­ris 2014 och i Frank­furt 2015. For­mer­na känns tyd­ligt igen men är än­dock ned­to­na­de för att in­te skräm­ma bort den till­tänk­ta kund­kret­sen.

Det ryk­ta­des om att C-HR skul­le få mo­dell­nam­net Au­ris Cross, men med tan­ke på vad som står på bi­lens bak­stam var det ett ryk­te av fel­ak­tig ka­rak­tär.

Toyo­ta C-HR kom­mer att, när den lan­se­ras se­na­re i år, ge sig i kast med att ut­ma­na ge­li­kar så som Nis­san Ju­ke, Mazda CX-3, Opel Mok­ka och många fler som här­jar i klas­sen som nu­me­ra är Eu­ro­pas störs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.