AMAROK UPP­DA­TE­RAS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det­ta är de förs­ta bil­der­na på upp­da­te­ra­de Volks­wa­gen Amarok som kom­mer att få sam­ma ut­se­en­de som öv­ri­ga fa­mil­je­med­lem­mar.

Det in­ne­bär ny grill, strål­kas­ta­re och främ­re stöt­fång­a­re vil­ket gör att Amarok kom­mer att lik­na en Pas­sat med flak.

Ef­tersom in­te­ri­ö­ren är maske­rad be­ty­der det att även den kom­mer att få en upp­da­te­ring vil­ket är väl­be­höv­ligt.

Vi kan även för­vän­ta oss så­väl upp­da­te­ra­de mo­to­rer som helt nya när Amarok i nya klä­der kom­mer un­der 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.