Änt­li­gen FYR­HJULS­DRIFT

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: PEO KJELL­STRÖM FOTO: SKO­DA

Tjec­kis­ka Sko­da har den egent­li­gen men man ha­de va­rit spar­sam­ma med ju gär­na ve­lat ha en mo­tor med att verk­li­gen ut­nytt­ja RS me­ra kräm i, som verk­li­gen (Ral­ly­e­sport) fullt ut på lyf­ter fram bok­stä­ver­na RS. Men sam­ma sätt som kon­cern­det är ing­et Sko­da vill hö­ra ta­las om.brö­der­na­volks­wa­gen gjort med GTI och Au­di med Kun­der­na vill ha 184 hk die­sel – RS. sä­ger de, in­te nå­gon 220 häs­tars

Först nu kom­mer Sko­da Octa­ben­sin­mo­tor. Sva­ret är ung­e­fär via RS som fyr­hjuls­dri­ven, men li­ka­dant när jag frå­gar var­för de det är lik­som som om tjec­ker­na in­te kom­mer med en gat­ver­sion står med mös­san i hand och ber av Sko­da Fa­bia R5 som de ska om ur­säkt för att de finns. för­sö­ka vin­na VM i WRC2 med.

Sko­da Octavia RS 4X4 komDär svens­ken Pon­tus Ti­de­mand mer ba­ra med en 184 häst­kraf­ter spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na. stark die­sel­mo­tor. Ing­et ont om Kun­der­na vill in­te ha det och det blir för dyrt att pro­du­ce­ra med en låg för­sälj­nings­vo­lym. Ja­ha. Surt!

Nu räc­ker kanske 184 häs­tar till för de som väl­jer en Octavia RS 4X4. Det skju­ter på rätt bra i al­la fall och 0-100 km/h tar ba­ra 7,7 se­kun­der. Det känns lång­sam­ma­re än så. Topp­far­ten är 224 km/h.

Fyr­hjuls­drif­ten är Haldex ge­ne­ra­tion fem. En elektro­niskt styrd la­mell­kopp­ling som med hyd­rau­lik för över kraf­ten till bak­hju­len när så be­hövs. Sy­ste­met väger ba­ra fem ki­lo

Hur kons­tigt det än kan lå­ta har Sko­da ald­rig ti­di­ga­re byggt en fyr­hjuls­dri­ven ver­sion av nå­gon Rs-mo­dell. De har an­ting­en va­rit bak­hjuls­driv­na el­ler på se­na­re år fram­hjuls­driv­na. Men nu kom­mer det drift på al­la fy­ra, men ba­ra på en 184 häs­tar stark die­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.