Sam­man­fatt­ning

Bil - - KONSUMENT -

ifrån. Vil­ken hju­lupp­sätt­ning man än väl­jer, så ska rullom­kret­sen va­ra den sam­ma för an­nars kom­mer has­tig­hets­mä­ta­ren att vi­sa fel. När det gäl­ler vår tes­ta­de di­men­sion 225/45 R17 så har den sam­ma rullom­krets som 195/65 R15, 205/55 R16 och 225/40 R18. Så hur du än gör så kom­mer däck­si­dan att bli läg­re ju stör­re fälg du väl­jer.

Med stör­re fäl­gar så vrids däck­ut­bu­det åt ett del­vis spor­ti­ga­re håll vil­ket vi tyc­ker är fel. Ma­jo­ri­te­ten av er som åker runt med 17 – el­ler 18-tum­ma­re gör det för att trans­por­te­ra er till job­bet, till da­gis och sko­la. Var­dags­trans­por­ter helt en­kelt och då är ett hår­da­re och spor­ti­ga­re in­ställt däck in­te vad ni be­hö­ver. Just där­för är vå­ra testre­sul­tat syn­ner­li­gen in­tres­san­ta.

De bäg­ge däc­ken i top­pen lyc­kas näm­li­gen kom­bi­ne­ra bå­de bra grepp och triv­sam kom­fort på bäs­ta sätt. Con­ti­nen­tal Con­ti­ Sportcon­tact 5 lyc­kas all­ra bäst med den kom­bi­na­tio­nen. Men då det tys­ka däc­ket rul­lar för­hål­lan­de­vis tungt så får det de­la se­gern med Goody­e­ar Ef­fi­ci­ent­grip Per­for­man­ce. Vil­ket känns helt i sin ord­ning då des­sa bäg­ge skul­le in­ne­bä­ra ett syn­ner­li­gen trev­ligt bil­bu­ret var­dags­liv – med sto­ra sä­ker­hets­re­ser­ver vid be­hov.

Det sist­nämn­da ex­i­ste­rar in­te hos testets bil­li­gas­te däck Apol­lo Aspi­re 4G och fram­för allt Sai­lun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.