Ga­re

Bil - - KONSUMENT -

Man­torps ra­cing­ba­na och ha kul med bi­len där. Då finns det ett ro­ligt mål med en läng­re, ljud­lig re­sa. In­stru­men­te­ring­en är en­ligt stan­dard A-mall. Den har pre­cis ingen­ting som kan ge en fläkt av ex­klu­si­vi­tet. In­red­ning­en går i sam­ma tec­ken. Van­li­ga tex­til­sto­lar gäl­ler här, som för­all­del har ett visst si­d­o­stöd för att man in­te ska gli­da iväg vid tuff kör­ning. An­nars är det ba­ra vad som fanns i Fords la­ger­hyl­lor för bil­li­ga lös­ning­ar.

Men det har för­de­len att Caprin är lätt­re­no­ve­rad för all­ting finns ju att ta i från de and­ra Ford-mo­del­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.