Vill in­te att bi­len lå­ser upp sig själv

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - SVAR: JENS

Hej Jens, Det enk­la sva­ret på frå­gan är nej, funk­tio­nen går in­te att stänga av. Vi har kol­lat med Ford, och på just Ku­ga går det i al­la fall in­te.

Vi för­står din frustration och har själ­va upp­levt sam­ma sak, sär­skilt i ti­der­nas be­gyn­nel­se (åt­minsto­ne för Key­less go-sy­ste­met) stod vi och ef­ter­kän­de på dör­rar som ald­rig lås­tes…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.