LA­DA SPORTAR TILL SIG

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu är det dags att tän­ka om, La­da ska bli ett spor­ti­ga­re bil­mär­ke och in­te ba­ra för­knip­pas med tå­li­ga och ål­der­dom­li­ga kon­struk­tio­ner som ex­em­pel­vis Ni­va. Med Kali­na NFR har La­da ut­veck­lats det rys­ka mär­kets förs­ta pre­stan­da­bil, ba­se­rad på van­li­ga Kali­na i fem­dör­rars­ut­fö­ran­de.

Den 1,6 li­ter sto­ra ben­sin­mo­torn har skru­vats upp till he­la 136 häst­kraf­ter. Den är ock­så hop­pa­rad med en mo­dern fem­väx­lad ma­nu­ell lå­da.

Med den re­jä­la ef­fek­tök­ning­en (39 pro­cent hög­re) gör plöts­ligt Kali­na 0-100 km/h på 9,2 se­kun­der och top­par 203 km/h. Med des­sa siff­ror är Kali­na NFR snab­ba­re än nå­gon ti­di­ga­re La­da-mo­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.