MODELS FÅR NYTT AN­SIK­TE

Bil - - FRAMVAGNEN - Tes­la upp­da­te­rar

Mo­del S med bland an­nat nytt ut­se­en­de och snab­ba­re ladd­ning. Fron­ten har fått ett nytt ut­tryck, till stör­re de­len på grund av att den ova­la ”gril­len” nu ploc­kats bort och ef­ter­lik­nar de ny­li­gen pre­sen­te­ra­de sys­ko­nen Mo­del 3 och su­ven Mo­del X. De ad­ap­ti­va strål­kas­tar­na med full-led-teknik har ny ut­form­ning och är myc­ket lik de hos Mo­del X. Utö­ver des­sa de­sign­för­änd­ring­ar går det att ut­rus­ta bi­len med He­pa-sy­stem för att re­na luf­ten i ku­pén, nå­got som in­går i sam­ma pa­ket som strål­kas­tar­na och kos­tar 32 500 kro­nor. Men då in­går även el­ma­nö­vre­rad ba­ga­geluc­ka, lä­der­klädd in­stru­ment­pa­nel och al­can­ta­ra-tak, bland an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.