AMG E 63 AVSLÖJAD

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det­ta är den förs­ta bil­den på kom­man­de Mercedes-amg E 63 i kom­bi­ut­fö­ran­de, el­ler T som i Tou­ring som Mercedes vill att vi ska kal­la den.

Pre­cis som se­dan­ver­sio­nen kom­mer den vas­sa­re upp­la­gan av kom­bin att få en helt ny front. Det är in­te ba­ra en tuf­fa­re look i fron­ten, mo­tor­hu­ven är ock­så kor­ta­re än på van­li­ga E-klass. Kom­bin får för­stås ge­nom­gå sam­ma be­hand­ling som se­da­nen när det gäl­ler Amg-ver­sio­ner. Det in­ne­bär ex­tra allt. Stör­re mo­tor, brom­sar, skär­mar, hjul, däck. På mo­tor­si­dan skvall­ras det om en fy­ra­li­ters V8 med dub­bel­tur­bo och runt 600 häst­kraf­ter. Se­dan­ver­sio­nen av AMG E 63 kom­mer tro­li­gen att vi­sas upp vid Pa­ris Mo­tor Show i höst vil­ket en­ligt tra­di­tio­nen in­ne­bär att kom­bin får pre­miär ett halv­år se­na­re.

Nu­va­ran­de ge­ne­ra­tion E 63 går att få med drift på bak­hju­len el­ler al­la fy­ra. Mest tro­ligt sam­ma val­möj­lig­het även 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.