MICRA PIFFAS UPP

Bil - - FRAMVAGNEN -

En helt ny ver­sion av Nis­san Micra är på gång och den kom­mer att få en helt ny de­sign jäm­fört med nu­va­ran­de Micra. Bra där!

Nya Micra in­flue­ras av kon­cept­bi­len Nis­san Sway Con­cept som fö­re­ta­get vi­sa­de upp på Genè­ve-sa­long­en 2015.

En låg spor­tig ka­ross med dol­da dörr­hand­tag bak, ag­gres­siv front och bak­re takspoi­ler kom­mer att gö­ra Micra mer at­trak­tiv och kanske kan den ut­ma­na nya Ford Fi­es­ta. Bå­de Fi­es­ta och Micra för­vän­tas de­bu­te­ra på bil­sa­long­en i Pa­ris i höst och gö­ra seg­men­tet än­nu he­ta­re.

Den eu­ro­pe­is­ka ver­sio­nen av Micra kom­mer att till­ver­kas i Re­naults fa­brik i Flins, Frank­ri­ke.

Micra kom­mer att rul­la på fö­re­ta­gens ge­men­sam­ma platt­form CMF B, sam­ma som kom­mer i näs­ta ge­ne­ra­tion Nis­san Ju­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.