”Viss­te de in­te att många i Stockholm har bil och gär­na an­vän­der dub­ba­de däck. Säk­rast även om man har barn i bi­len.”

Bil - - FRAMVAGNEN -

ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se

Mejla:

Smo­gen, mest par­tik­lar i stor­leks­ord­ning­en PM10 och PM2,5, för­gif­tar Pe­king och Pe­king­bor­na. Ett hög­hus ett par hund­ra me­ter bort skym­tar svagt. Som till­fäl­lig be­sö­ka­re kan jag nju­ta av en kopp te på en ute­ser­ve­ring. Men att bo här? Nej, knap­past. Två da­gar se­na­re har vin­dar­na blåst bort luft­för­ore­ning­ar­na. Och tit­ta, där står ju skyskra­pan. Nu sma­kar fak­tiskt mitt te än­nu bätt­re. FOTO: RO­BERT COL­LIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.