M

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

OS­KAR KRÜGER PA­TRIK LIND­GREN

on­deo är förs­ta mo­del­len på Fords svens­ka mark­nad som får hy­brid­d­rift, men var­för är det in­te en ladd­hy­brid?

Nu har Ford ha­kat på ”Hy­brid-tå­get” med nya Ford Mon­deo Vig­na­le Hy­brid, fast ut­an ladd­hy­brid­tek­nik. Med nya driv­li­nan lan­se­ras även lyx­i­ga mo­dell­se­ri­en Vig­na­le.

Nej, Mon­de­on går in­te att lad­da med sladd i väg­gen ut­an bat­te­ri­et lad­das av ben­sin­mo­torn och av åter­vun­nen brom­se­ner­gi. Lik­nan­de sy­stem som finns i Toyo­ta och Lex­us. Bland kon­kur­ren­ter­na finns bå­de Volks­wa­gen Pas­sat GTE och Mercedes C 350 e som bå­da är ladd­hy­bri­der.

För­de­len för Mon­de­on är då pri­set. Pas­sa­ten kos­tar 411 000 kr och Mercedes 499 900 kr sam­ti­digt som For­den i Ti­ta­ni­um-ut­fö­ran­de ba­ra kos­tar 313 700 kr. Dä­re­mot klas­sas in­te Mon­de­on som su­permil­jö­bil och får in­te 40 000 kr i su­permil­jö­bilspre­mie. Vig­na­le-ut­rust­ning­en hö­jer pri­set till 386 200 kr men då är det mesta stan­dard.

För­u­tom de ti­di­ga­re nämn­da ytt­re de­tal­jer­na är bland an­nat dy­na­mis­ka Led-strål­kas­ta­re, eljuster­ba­ra sto­lar, back­ka­me­ra och el­värmd vindru­ta de­lar av stan­dard­ut­rust­ning­en. På sä­ker­hets­fron­ten är au­tobroms för bå­de bi­lar och fot­gäng­a­re i far­ter upp till 40 km/h stan­dard lik­som La­ne as­sist.

Kos­tar ex­tra

Ad­ap­tiv fart­hål­la­re, dö­da­vin­kelö­ver­vak­ning och krock­kud­dar i sä­ker­hets­bäl­te­na bak kos­tar ex­tra. För att få Vig­na­le-ut­rust­ning­en be­hövs in­te en hy­brid. Det finns även en ben­sin­mo­tor på 240 hk och tre die­sel­driv­li­nor, 180 hk, 180 hk AWD och 210 hk som er­bjuds med Vig­na­le-ut­rust­ning.

Att se att en Mon­deo är hy­brid är in­te svårt, på fram­dör­rar­na står det stort och tyd­ligt Hy­brid. Är det nå­got att skyl­ta med? Siff­ror­na från Ford sä­ger 0,42 l/mil vid blan­dad kör­ning men från vår prov­kör­ning får vi fram en för­bruk­ning på 0,68 l/ mil. Jäm­för vi med för­bruk­ning från en Mon­deo med 180 hk die­sel au­to­mat fick vi i num­mer 19/2015 en test­för­bruk­ning på 0,70 l/mil. Så sär­skilt snål är in­te Mon­deo Hy­brid.

Trots fullt bat­te­ri vill in­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.