Mås­te jag an­vän­da hjälm i ”bi­len”?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - SVAR: KRISTER

Hej Krister. Jo du mås­te an­vän­da hjälm. För­ut­sätt­ning­en att kö­ra tre­hju­lig mo­tor­cy­kel med ka­ros­se­ri, ut­an hjälm är att man har bäl­te och bäl­te finns in­te i din Mes­ser­sch­mitt. Det spe­lar ing­en roll hur gam­mal mo­tor­cy­keln är.

Så här sä­ger la­gen: Skydds­hjälm ska an­vän­das av den som fär­das med mo­tor­cy­kel.

Men det finns någ­ra un­dan­tag från hjälm­tvång. Un­dan­tag num­mer 3 sä­ger: vid färd in­om par­ke­rings­plats, par­ke­rings­hus, ben­sin­sta­tions- el­ler verk­stads­om­rå­de el­ler lik­nan­de om­rå­de. Un­dan­tag num­mer 5 sä­ger i en tre- el­ler fyr­hju­lig mo­tor­cy­kel med ka­ros­se­ri el­ler i en tre- el­ler fyr­hju­lig mo­ped med ka­ros­se­ri om bil­bäl­te an­vänds.

JONAS BORGLUND

Hej­san. Jag äger en Mes­ser­sch­mitt Kr 200 1955 som in­te om­fat­tas av bäl­te­sla­gen, men som går un­der mo­tor­cy­kel med ka­ross och har tre hjul (får kö­ras med B-kort). Nu kan man ju bå­de ha tyg­tak (cab­ri­o­let) el­ler ett plast­tak på den. Mås­te man an­vän­da hjälm un­der al­la om­stän­dig­he­ter när man an­vän­der den? Tror det var: öp­pet el­ler tyg = hjälm. Plast­tak = in­te hjälm­tvång, men vet in­te sä­kert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.