HOLD ON. LET GO. SLINGSHOT®.

BO­KA EN PROVTUR

Bil - - INNEHÅLL -

Slingshot® är en tre­hju­lig mo­tor­cy­kel med ka­ross. Lik­nar när­mast ett jet­flyg­plan. Fast på väg. Egent­li­gen sak­nar Slingshot® helt mot­sva­rig­het. Här är ett helt n ytt for­don som sur­far as­falt, skär kur­vor och skic­kar kör­gläd­je­ba­ro­me­tern över rött. Uni­ka in­no­va­tio­ner från Po­la­ris klist­rar bok­stav­li­gen Slingshot® fast i vä­gen och ger dig en sälls ynt kör­upp­le­vel­se. En upp­le­vel­se som du kan pro­va hos Full­house Ga­ra­ges­hop el­ler Lug­nets MC Cen­ter. Ta med A- el­ler B-kör­kort.

lis­ngs­hot® SL LE

SLINGSHOT® SL

LIS­NGS­HOT® SL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.