SMART SKA BLI HELELEKTRISKT

Bil - - FRAMVAGNEN - Mi­ni­bils­till­ver­ka­ren Smart

var ti­di­ga i el­bils­bran­schen. De förs­ta el­driv­na Smart-bi­lar­na dök upp re­dan 2006/2007 i form av en test­flot­ta som rul­la­de i Lon­don. En upp­da­te­rad ver­sion med kraft­ful­la­re mo­tor och stör­re bat­te­ri såg da­gens ljus 2012. I bå­de hem­lan­det Tyskland och på den så vik­ti­ga Usa-mark­na­den seg­la­de Smart upp som le­dan­de in­om el­bils­bran­schen, dock var mot­stån­det in­te li­ka tufft då som i dag. Med an­led­ning av fram­gång­ar­na har Daim­lers sty­rel­se nu gett grönt ljus för att ska­pa en tred­je ge­ne­ra­tion Smart Electric Dri­ve. Den­na gång går de ”all in” ge­nom att gö­ra elekt­ris­ka ver­sio­ner av he­la mo­dell­pro­gram­met, det vill sä­ga For­two, For­two Cab­rio och For­four. Där­med blir Smart förs­ta bil­till­ver­ka­re att er­bju­da el­ver­sio­ner av samt­li­ga si­na mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.