Dags för nya Au­di A5

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ef­ter många års tro­gen tjänst är det dags för förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Au­di A5 Cou­pé och S5 Cou­pé att gå i pen­sion.

Nya Au­di A5 Cou­pé och S5 Cou­pé vi­lar näm­li­gen på en för mo­dell­se­ri­en helt ny platt­form – MLB Evo, en vi­da­re­ut­veck­ling av den Mlb-platt­form som an- vän­des till för­ra ge­ne­ra­tio­nen.

Mo­to­rer­na till nya Au­di A5 Cou­pé är fem styc­ken till an­ta­let, två Tf­si-ben­sin­mo­to­rer och tre Tdi-die­sel­mo­to­rer. Jäm­fört med mot­sva­ran­de gam­la mo­to­rer har ef­fek­ten höjts med upp till 17 pro­cent sam­ti­digt som för­bruk­ning­en sänkts med upp till 22 pro­cent.

För­sälj­ning­en av nya Au­di A5 Cou­pé och S5 Cou­pé på­bör­jas i ju­li.

Nya ge­ne­ra­tio­nen Au­di A5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.