KA+ TILL EU­RO­PA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu har det bli­vit dags för Eu­ro­pa­lan­se­ring för nya Ka+, en bil som re­dan säljs i Brasilien. Ford Ka+ är med si­na 392,9 cen­ti­me­ter aning­en kor­ta­re än Fi­es­ta som mä­ter 396,9 cen­ti­me­ter från nos till bak. Med 152,4 cen­ti­me­ter på höj­den är den 2,9 cen­ti­me­ter hög­re vil­ket lär un­der­lät­ta för långa per­so­ner att åka med i den lil­la kra­ba­ten. Fem sitt­plat­ser finns och fy­ra vux­na ska en­kel kun­na åka sam­ti­digt med bi­be­hål­len kom­fort­ni­vå. Ba­ga­geut­rym­met sväl­jer 270 li­ter. Två oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv er­bjuds, bå­da drivs med ben­sin och är på 1,2 li­ter. Den ena ma­ski­nen har 70 häst­kraf­ter 105 newton­me­ter, den and­ra 85 häst­kraf­ter och 112 newton­me­ter. Inga svens­ka pri­ser är fast­ställ­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.